E x p o s i c i o n e s                              exposiciones anteriores

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 0 0 7

CRISTINA SICARDI
“ARTE LUMINICO”  - 20/6
Acrilico – Neon – Ultravioleta

Prologo:
Albino Dieguez Videla
Expo Nº306

ARTISTAS CON NEON
Exposición Nº12 – 5/9 

ALKAT – BOBBIO – BRIZZI – CASSIAU – DE LORENZO – BADELL – FILIPPI – FIORAVANTI – JABAZ – LOVERA LASPIUR – MALVESTITTI – MANS – MELE MINUJIN – MONFERRAN – PIÑEIRO – PEREIRA – RAMAGLIA – RIFFO – ROTH – SANTA MARIA – SANTOS – SCOCCO – SICARDI – VARELA – VERA – WELLS
Prologo: Jorge Lopez Anaya
Expo Nº307

JORGE LUIS DE LORENZO
“Portales Ocultos” - 3/10
Acrílicos

Prologo:
Osvaldo Mastromauro
Expo Nº308

Feria de Arte EXPOTRASTIENDAS 07

CARLOS COLOMBINO
Xilopinturas 

MONIQUE ROZÀNES
Totems
 

ARTE NEON ART

VIOLETA LEMME
“Cielos Desangelados”
Esculturas

Prologo:
Sara Guerra 

CARLOS VERA
“Deconstrucción”
Pinturas en Aluminio

Prologo:
Rosa Faccaro
Expo Nº309

LYDIA GRISCAN
HOTEL LLAO LLAO EN EL ARTE
“Magico Sur” – 7/12
Oleos

Prologo
: Osvaldo Mastromauro
Hotel & Resort Llao Llao
Expo Nº310

 

 

 

 
          French 2611 (1425)
          Buenos Aires, Argentina
          Tel: (54 11) 48055603
          Fax: (54 11) 48059542  
                                   Casa Azul
asociación
argentina
de galerías
de arte
 
2005© Osvaldo Centoira